poniedziałek, 8 lutego 2016

Poznać opinię czytelników (1)

Po wydaniu kilku numerów nowego magazynu custom publishing warto się przekonać, jaka jest opinia czytelników o jego jakości. Ale w jaki sposób takie badania przeprowadzić?

Jeżeli nie chcemy tego zlecić agencji custom publishing, możemy skorzystać z dwóch podstawowych metod badania opinii czytelników. Pierwsza z nich to badania telefoniczne. Od strony organizacyjnej może to wyglądać tak, że kilka specjalnie przeszkolonych osób kontaktuje się z wybraną grupą czytelników i przeprowadza z nimi wywiady na podstawie wcześniej przygotowanej ankiety. W tej ankiecie musimy zawrzeć pytania dotyczące kluczowych dla nas kwestii w odbiorze magazynu custom publishing przez czytelników. Zaletą tej metody jest fakt, iż można precyzyjnie ustalić, z iloma osobami przeprowadzimy ankietę i mamy pewność, że odpowiedzą na wszystkie zadane pytania. Wadą tej metody jest jej stosunkowy wysoki koszt.

Znacznie tańsza opcja, to klasyczna, drukowana ankieta, dołączona do gazety. Może ona być wydrukowana na jednej ze stron lub dołączona do biuletynu jako insert. Może także przyjąć formę elektroniczną do zamieszczenia w internecie lub intranecie. W tym wariancie nie mamy jednak gwarancji, że ta nasza propozycja dla czytelników spotka się z szerokim odzewem.

Na co jeszcze zwrócić uwagę? O tym w kolejnym wpisie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza