wtorek, 27 stycznia 2015

Anonimowo w custom publishing

Anonimowość w custom publishing

Część tekstów w naszym biuletynie jest anonimowa. Czy zawsze powinna być informacja, kto napisał dany tekst, czy niekoniecznie?

poniedziałek, 26 stycznia 2015

Przedruk z prasy komercyjnej

Przedruki w custom publishing

Czy w biuletynie custom publishing można wykorzystać ciekawy tekst pochodzący z prasy komercyjnej?

poniedziałek, 19 stycznia 2015

Trzech autorów wstępniaka

Wstępniaki custom publishing

Kto powinien być autorem wstępniaka w magazynie custom publishing?

poniedziałek, 12 stycznia 2015

Autoryzacja w custom publishing polisą?

Czy autoryzacja tekstów w prasie firmowej jest niezbędna? Jakie są konsekwencje pominięcia tego procesu?