poniedziałek, 29 lutego 2016

Jeśli nie pieniądze, to co?

Większość pracowników, będących autorami artykułów w biuletynach custom publishing, nie jest za to oddzielnie wynagradzana. W jaki pozafinansowy sposób można zachęcić współpracowników do takiej aktywności dziennikarskiej na rzecz firmy?

Argumentów, którymi możemy przekonywać potencjalnych autorów do pisania, jest całkiem sporo. Pierwszy i podstawowy to możliwość promocji własnej osoby – swojej wiedzy i doświadczenia – na forum firmy lub wśród klientów i partnerów.

Osoba znana z aktywności w firmowej gazecie może zacząć być postrzegana jako lepszy fachowiec, osoba bardziej kompetentna, na której można polegać, której można zlecać ważniejsze zadania. Wzrasta jej prestiż, zaczyna być postrzegana jako ktoś, kto może zabierać głos w znaczących dla firmy kwestiach.

Kolejny argument to możliwość zdobycia większego uznania wśród najbliższych współpracowników i czytelników biuletynu custom publishing. To może z kolei skutkować lepszymi relacjami w firmie, bardziej satysfakcjonującą i efektywną pracą.

Wymienione korzyści mogą przyczynić się do poprawienia warunków pracy autora tekstów biuletynu, a czasem nawet do wyróżnienia przez zarząd czy bezpośredniego przełożonego w formie awansu, premii czy innego typu nagrody.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza