poniedziałek, 27 marca 2017

Jak zbudować zgrany zespół? (1)

Dobra współpraca, skuteczna komunikacja i pozytywna atmosfera pracy to klucz do efektywnego działania każdego zespołu. Prezentacja wyników pracy kilku, kilkunastu osób ściśle ze sobą współpracujących to istotny czynnik motywujący pracowników. Jak do tego celu wykorzystać biuletyn custom publishing?

poniedziałek, 20 marca 2017

Pytania otwarte i zamknięte

Często słyszymy, że wielką sztuką w prowadzeniu wywiadów i rozmów w custom publishing jest stawianie dobrych pytań otwartych. Ale właściwie jaka jest różnica między pytaniami zamkniętymi a otwartymi?

poniedziałek, 13 marca 2017

Publicystyka w custom publishing?

Czasem w redakcjach prasy custom publishing zastanawiamy się, kiedy powinniśmy wykorzystywać artykuł publicystyczny jako formę dziennikarską naszego materiału? Jak się do niego zabrać, jakie rządzą nim reguły?

poniedziałek, 6 marca 2017

Dobry news

Co powinniśmy zrobić, aby przygotować dobry i ciekawy news do naszego biuletynu custom publishing?