poniedziałek, 16 grudnia 2013

Ile stron ma mieć nasz biuletyn?

Najczęściej objętość biuletynu wynosi od 16 do 24 stronObjętość biuletynu firmowego nie koniecznie musi być stała. Najlepiej, jeżeli określimy sobie przedział stron, na jaki możemy sobie pozwolić, patrząc na wydarzenia w firmie, działy, które ustaliliśmy w trakcie tworzenia szkieletu biuletynu oraz możliwości budżetowe.

poniedziałek, 9 grudnia 2013

Papier czy elektronika?

Jaki nośnik wybrać?Jaką formę wydawniczą powinien przyjąć nasz biuletyn? Czy powinien to być biuletyn w wersji papierowej, czy elektronicznej, czy też może warto wydawać obie wersje?

poniedziałek, 2 grudnia 2013

Komunikacja kluczowa!

Komunikacja w firmie to niezwykle ważny element. Przekonuje nas o tym wywiad, który przeprowadził Ernest Wencel z Magdą Sidorowicz.

Częstotliwość biuletynu custom publishing

Czy magazyn custom publishing powinien być kwartalnikiem?Jak często powinien ukazywać się biuletyn firmowy? Z doświadczeń i dostępnych badań wynika, że pomiędzy pierwszym i następnymi komunikatami w tej formie nie powinno minąć więcej niż 8 tygodni, czyli najrzadziej powinniśmy się komunikować mniej więcej co dwa miesiące.