poniedziałek, 14 października 2013

Czy w biuletynie jest miejsce na reportaż?

Czy w prasie firmowej jest miejsce na reportaż?Reportaż jest kolejną, po felietonie, formą dziennikarską bliższą literaturze, za to od felietonu dużo dłuższą. Jak napisać reportaż do magazynu custom publishing i o czym należy pamiętać?

Reportaż jest gatunkiem dziennikarskim, który jest relacją o wydarzeniach i faktach. Reporter używając artystycznych środków wyrazu, łączy w materiale cechy publicystyki i literatury, występujące w nim w różnym stopniu. Reportaż ma zazwyczaj ukazywać wielkie lub małe wydarzenia oraz problemy współczesnego świata.

Reportaż nie jest może często spotykaną formą w biuletynach firmowych, a szkoda, bo jest bardzo atrakcyjny i warto zastanowić się nad zamieszczaniem go częściej w gazetach firmowych. Powodem, dla którego rzadko zamieszcza się reportaże, może być także fakt, że pracownicy nie wiedzą jak go napisać.

By napisać reportaż powinniśmy dysponować pewnego rodzaju plastyczną umiejętnością opisywania osób i środowiska. Należy operować językiem, który pokazuje emocje. W reportażu często stosuje się także: metaforę, aluzję, paralelę, groteskę.

Jak znaleźć temat reportażu do biuletynu firmowego? Temat musi nas zainteresować, musimy się nim „zarazić”, by wyzwolić w sobie ciekawość ludzi i zdarzeń z nim związanych.

Gdy już mamy wybrany temat i pochłonęła nas historia, którą chcemy opisać, musimy znaleźć bohaterów, którzy nam tę historię własnymi słowami opowiedzą. Należy pamiętać, że w reportażu najważniejszy jest bohater, który często – w pewnym sensie – jest autorem naszego tekstu. Rola reportera ogranicza się niejako do odtworzenia historii wypowiedzianej przez rozmówcę i właściwego pokierowania tą wypowiedzią przez odpowiednio postawione pytania. Reporter, chcąc oddać prawdę o danej osobie, musi ją poznać, przeprowadzić z nią kilka rozmów i być dobrym obserwatorem. Co ważne, reportaż zalicza się do gatunku literatury faktu, dlatego żadna z postaci występujących w naszym artykule nie może zostać wymyślona.

Czym wobec tego jest dobry reportaż? Mówi się, że jest to tekst, który „się czyta”. Powinien to być autorski tekst, nie zawierający fikcji literackiej, którego historia pokazuje, opisuje, objaśnia zawiłości albo prostotę tego świata. Najlepszym wzorem do pisania reportaży jest lektura innych tekstów reportażowych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza