poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Jak ważna jest rozkładówka

Czy rozkładówka jest ważnym elementem składania magazynów custom publishing? A jeżeli mamy dwa materiały, każdy na jedną stronę, czy wtedy też warto na to zwracać uwagę?

Obecnie magazyny custom publishing składa się nie pojedynczymi stronami, ale właśnie rozkładówkami, a więc w taki sposób, jak widzi je czytelnik, rozkładając gazetę. Dzięki temu powstają ciekawsze kompozycyjnie strony i możemy zamieszczać duże zdjęcia, zaprojektowane jako przechodzące z jednej strony na drugą.

Jeżeli mamy dwa materiały, każdy na stronę, też warto na to zwracać uwagę. Widzimy wówczas zawsze obraz, jaki czytelnik zobaczy, otwierając naszą publikację. Dzięki temu unikamy zamieszczania obok siebie tematów, które mogą z jakichś powodów do siebie nie pasować.

Widzimy także, czy zdjęcia z lewej kolumny nie są zbyt blisko materiałów graficznych z prawej kolumny. Obie strony są kompozycyjną całością. Dlatego już na etapie planowania numeru na szpiglu, strony zaznacza się właśnie tak, by „się widziały”, czyli obok siebie str. 2–3, 4–5, 6–7 itd.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza