poniedziałek, 20 marca 2017

Pytania otwarte i zamknięte

Często słyszymy, że wielką sztuką w prowadzeniu wywiadów i rozmów w custom publishing jest stawianie dobrych pytań otwartych. Ale właściwie jaka jest różnica między pytaniami zamkniętymi a otwartymi?

Najlepiej tę różnicę zobrazować, podając konkretne przykłady. Pytanie zamknięte dotyczące np. komputerów marki X będzie brzmiało: „Czy X jest Pana ulubioną marką?”. Podobne pytanie otwarte, związane z tym samym przedmiotem rozmowy będzie brzmiało: „Co Pan sądzi o marce X?”.

Jak od razu widzimy, odpowiedź na pierwsze pytanie zazwyczaj brzmieć będzie „tak/nie” i gdybyśmy takiego pytania i odpowiedzi użyli w wywiadzie, dla wiedzy czytelników niewiele one wnoszą.

W drugiej opcji, odpowiedź ta zacznie się np. tak: „Marka X jest ceniona w naszym kraju, moja opinia jest jednak inna, poza tym wolę zdecydowanie markę Y”. Od razu nasuwa się tu kolejne pytanie (otwarte!): „Dlaczego?”. I tak nasza rozmowa staje się ciekawsza nie tylko dla nas, ale i dla czytelników magazynów custom publishing. Dowiemy się więcej nie tylko o bohaterze wywiadu, ale i obydwu omawianych markach...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza