poniedziałek, 16 listopada 2015

Czy potrzebna nam akceptacja przed drukiem?

Czasem członkowie redakcji biuletynów firmowych dziwią się, czemu odpowiedzialna za przygotowanie magazynów do druku agencja custom publishing Warszawa tak wielką wagę przywiązuje do akceptacji przez redakcję każdej strony przygotowywanej do wydania gazety. Wyjaśnijmy tu, czemu to takie ważne.

Gazeta firmowa, jak każda gazeta czy magazyn na rynku, to skomplikowany i złożony organizm. Podczas kolejnych etapów składu często ingerujemy nie tylko w treść tekstów, ale także w układ i kadrowanie fotografii, kształty tabel i infografik czy dobór wyimków lub nawet barw na złożonych stronach. Jeśli za przygotowanie składu odpowiada agencja wydawnicza, dokłada ze swojej strony wszelkich starań, aby to wszystko odbywało się sprawnie, terminowo i profesjonalnie. W tym procesie często uczestniczy sporo osób – i po stronie redakcji, i po stronie agencji.

Z doświadczenia wiemy, że choć każda z tych osób wkłada w to działanie całą swoją wiedzę i doświadczenie, pomyłki są rzeczą ludzką. Dlatego agencja custom publishing często dostrzega pomyłki redakcji i odwrotnie – redaktorzy mogą zauważyć jakieś niedociągnięcie, które przegapiła agencja. Wszyscy odpowiadamy za ostateczny kształt wydrukowanej gazety, ale jednak to redakcja jest głównym decydentem ostatecznego kształtu przygotowywanej pracy. Ktoś jeden musi mieć pewność, że efekt pracy tych wielu osób ma ostateczny kształt, którego oczekuje redakcja.

Dlatego agencje pilnują, aby przed drukiem każda strona została zaakceptowana. Dopiero wtedy złożona i zaakceptowana w całości praca może być przesłana do drukarni.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza