poniedziałek, 9 czerwca 2014

Stopka, czyli łatwy kontakt z redakcją

Co powinna zawierać stopka redakcyjna biuletynu custom publishing?

Stopka redakcyjna powinna zawierać informacje teleadresowe wydawcy, redakcji, skład redakcji z podaniem funkcji poszczególnych osób, stałych współpracowników, adnotację o agencji custom publishing, która pomaga nam przygotowywać biuletyn. Można też dołączyć informację, gdzie gazeta była drukowana.

Część firm podaje również informację, kiedy został zamknięty numer gazety. Gdy cykl produkcyjny jest długi, jest ona ważna. Trudno wtedy mieć pretensję do redakcji, że nie opublikowała relacji z jakiegoś wydarzenia, bo choć numer gazety trafił do rąk czytelników później, faktycznie został zamknięty wcześniej.

Na końcu stopki redakcyjnej warto umieścić informację: „Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowywania tekstów przyjętych do druku”. Mimo iż tego typu ustalenia trzeba omówić z każdym autorem indywidualnie, dobrze jest, gdy taki zapis znajdzie się w gazecie. Jest to pewnego rodzaju oświadczenie, że wszystkie teksty, które są publikowane w gazecie, podlegają redakcji. Z doświadczenia jednak wiemy, że może to pomóc w sytuacjach spornych z autorem tekstu do biuletynu custom publishing.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza