wtorek, 27 marca 2012

Kto odpowiada za współpracę międzydziałową?

Komunikacja wewnętrzna to istotny filar w funkcjonowaniu każdej firmy.
Prawidłowy przepływ informacji nie polega jednak tylko na przekazywaniu
poleceń na linii menedżer – jednostka podległa menedżerowi. Wielu
kierowników/menedżerów działów powinno pamiętać, że ich zadaniem jest
również dbanie o komunikację pomiędzy swoim działem a pozostałymi działami.

Komunikacja między działami firmy jest bardzo istotna
Obok menedżerów duży wpływ na funkcjonowanie poprawnej komunikacji wewnętrznej ma przede wszystkim kadra zarządzająca. Powinna ona poświęcać więcej uwagi obszarowi komunikacji, motywować i zachęcać podległych im kierowników do zwrócenia uwagi na przepływ informacji pomiędzy jednym działem a drugim. Menedżer, jeśli sam dotychczas tego nie zrobił, to dzięki kadrze zarządzającej powinien uświadomić sobie wagę międzydziałowej komunikacji.

Przepływ informacji pomiędzy działami zlokalizowanymi w jednym miejscu
wydaje się łatwiejszy niż dbanie o komunikację w firmie posiadającej
pracowników biurowych, terenowych i produkcyjnych, gdzie o problemy
komunikacyjne naprawdę nietrudno. Tym bardziej więc ceni się menedżera
potrafiącego być dobrym pośrednikiem pomiędzy poszczególnymi komórkami.

Wkład kadry zarządzającej i kierowników działów w efektywną komunikację
wewnętrzną zapobiega wielu negatywnym skutkom niewłaściwego przepływu
informacji. Dezorganizacja firmowa, spadek zaangażowania, rosnący brak
zaufania często wynikają z niedoinformowania, ze znaczących luk
komunikacyjnych.

Niewiele firm podejmuje działania zmierzające do poprawy tego stanu rzeczy
lub nie wie, kto właściwie ma odpowiadać za polepszenie komunikacji pomiędzy
wewnętrznymi działami. O tym „bezpańskim problemie” i kwestiach usprawnienia
komunikacji międzydziałowej opowiada Urszula Jabłońska na blogu GFMP COMMunity.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza