poniedziałek, 12 marca 2012

Komunikujmy się odpowiedzialnie

Na Uniwersytecie Jagiellońskim już 16 marca 2012 r. odbędzie się konferencja „Komunikujmy się odpowiedzialnie. Odpowiedzialny biznes a komunikacja wewnętrzna w organizacji". Konferencja ma promować odpowiedzialność w biznesie, która – jak wiadomo – ma bezpośredni, pozytywny wpływ na komunikację.

Firmy nie mogą zapominać o społecznej odpowiedzialności biznesu
Ważne jest uświadomienie sobie dużej roli, jaką ma dla firmy społeczna odpowiedzialność biznesu. Działania podejmowane w kierunku kwestii społecznych (np. programy społeczne, kodeks etyczny, ochrona środowiska) wpływają na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy, poprawę jej wizerunku, jakość komunikacji z interesariuszami. W znaczący sposób usprawniają wewnętrzną komunikację i budują zaufanie. Plan konferencji >>

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza