poniedziałek, 27 lutego 2017

Wiele form, wiele kontekstów

Wiemy, że w dziennikarstwie jest wiele form, za pomocą których można się komunikować z odbiorcami. Ale których z nich najlepiej używać podczas pisania tekstów do biuletynów custom publishing?

Każda z licznych, używanych w prasie form dziennikarskich, najlepiej sprawdza się w innej sytuacji, więc jej dobór zależy od specyficznych okoliczności. Podstawowymi formami dziennikarskimi są:
• informacja, tzw. news,
• artykuł publicystyczny,
• reportaż,
• felieton,
• recenzja,
• wywiad.

Właśnie z tych podstawowych form najlepiej korzystać, przygotowując artykuły do biuletynu custom publishing. A oto jak najlepiej dobierać formy w zależności od okoliczności pisania artykułu:

• Newsy najlepiej sprawdzają się do komunikowania aktualnych, ważnych informacji, skrótowego opisywania najważniejszych bieżących wydarzeń w firmie i jej otoczeniu biznesowym.

• Artykuł publicystyczny to forma, którą można u autora zamówić znacznie wcześniej, a najlepiej sprawdzi się jako kostium dla przedstawiania opinii oraz jej kształtowania.

• Reportaż w biuletynach firmowych jest najczęściej wykorzystywany do relacjonowania obszerniej ważnych wydarzeń, taki jak np. gale, zawody sportowe, wyjazdy szkoleniowe i integracyjne, pikniki korporacyjne itp. – zazwyczaj relacjonowane z pewnego dystansu czasowego.

• Felietony wcale nie pojawiają się bardzo często w gazetach firmowych, a może szkoda. Ta lekka, finezyjna i dowcipna forma, poświęcona indywidualnemu opisowi i refleksji nad rzeczywistością, w dużej mierze zależy swoją jakością od talentu literacko-dziennikarskiego autora. Warto poszukać wśród firmowych autorów, kogoś, kto dobrze i z biglem będzie pisał takie twórcze rozważania.

• Recenzja jest doskonałą formą przedstawiania nowości – usług, produktów, rozwiązań kompleksowych, ale także – podobnie jak w prasie komercyjnej – książek, filmów, muzyki, przedstawień i koncertów. Forma ta, podobnie jak felieton, wymaga lekkiego pióra, ale jest niezmiernie wdzięczna i chętnie czytana.

• Wywiady są najlepsze do prezentowania osób i ich osiągnięć – wcale nie wyłącznie tych na eksponowanych stanowiskach. Pamiętajmy, że wywiad w firmowej gazecie jest dla jego bohatera formą wyróżnienia i nobilitacji. A dla czytelników świetnym źródłem inspiracji aktywnością kolegów z pracy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza