wtorek, 6 listopada 2012

Nie daj się zawodowo wypalić

Odpowiednia atmosfera w firmie ma bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie, a co za tym idzie, na chęć przychodzenia codziennie do pracy. Jak się okazuje, kluczem do naszego spełnienia jest odpowiednia komunikacja wewnętrzna, a w tym także biuletyny firmowe.

Wypalenie zawodowe jest coraz powszechniejsze
Wypalenie zawodowe w dzisiejszych czasach dopada nas coraz częściej. Przy ciągłym „wyścigu szczurów” i pracy po godzinach możemy poczuć się zmęczeni i wypaleni już bardzo, bardzo wcześnie.
W psychologii wyróżnia się dwa rodzaje wypalenia: wypalenie aktywne i wypalenie bierne. Wypalenie aktywne jest wywołane czynnikami zewnętrznymi, do których zalicza się warunki pracy. Są to m.in niepełne informacje, jakie otrzymuje nowy pracownik, co do warunków pracy, której się podejmuje, presja czasowa, rutyna i apatia w pracy. (Dobrym narzędziem informowania w takiej sytuacji jest magazyn custom publishing). Ponadto zbyt wiele wymagań czy złe stosunki z przełożonymi i współpracownikami.

Wypaleniem biernym jest natomiast wewnętrzna reakcja organizmu na wyżej wymienione przyczyny.
Najważniejszą płaszczyzną, która ma wpływ na wypalenie zawodowe są czynniki interpersonalne. Wynikają one z kontaktów z przełożonymi i współpracownikami, rodzące często stresujące i konfliktowe sytuacje. Ważne, byśmy nauczyli się asertywnej postawy w stosunku do tych osób. Kolejnym aspektem skutecznej reorganizacji patologicznych schematów funkcjonowania jest zmiana komunikacji. Duża rolę odgrywać może tu asertywna postawa w relacji ze współpracownikami jak też przełożonymi. Komunikatywne wyrażanie siebie, określanie swoich granic, potrzeb, ale także zdolność do odmowy lub obrony swego stanowiska to najważniejsze czynniki skutecznej komunikacji wewnętrznej. Odpowiednia komunikacja wewnętrzna w firmie, w tym prowadzona za pośrednictwem narzędzi custom publishing, sprawia, że nie jesteśmy zestresowani, a co za tym idzie – lepiej pracujemy i czujemy się komfortowo w naszej firmie.

Zanim wypalenie rozwinie się w pełni, pojawiają się symptomy, które informują nas o pogłębiających się problemach. Dokładna diagnoza naszego samopoczucia umożliwia podjęcie kroków zaradczych i uruchomienie procesu zmiany naszego zachowania. Pierwsze objawy wypalenia, w porę zauważone, są bardzo ważnym sygnałem do zmiany podejścia do siebie i swojej pracy. Zmiana relacji z otoczeniem i dbałość o dobre stosunki z innymi może przebiegać w oparciu o różne strategie. Istotne znaczenie w procesie tych zmian ma rozpoznanie własnego potencjału energetycznego i jego dynamiki. Należy tak organizować obowiązki, by przeciwdziałać wykonywaniu kilku zadań w tym samym czasie. Duże znaczenie w przeciwdziałaniu procesowi wypalenia ma również odrywanie się całkowite od spraw zawodowych. Przerwy w pracy i odpoczynek, to czas, w którym nasze zaangażowanie powinno koncentrować się na aktywności niezwiązanej z pracą zawodową. Ma to wytworzyć zdrową równowagę oraz skutecznie uniknąć przeciążeniu obowiązkami i odpowiedzialnością.

Działania profilaktyczne dotyczące zapobiegania wypalenia zawodowego, przy odrobinie chęci, są całkiem realne. Ważne, byśmy byli świadomi, że takie zagrożenie istnieje. Pamiętajmy, że czeka nas praca do 67. roku życia, dlatego zróbmy wszystko, by nie dać się zawodowej chandrze.

Źródło: http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=245

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza