poniedziałek, 5 grudnia 2016

Uzupełnić tytuł

W ostatnich wpisach radziliśmy, jak tworzyć tytuły tekstów do gazet custom publishing. Teraz pora na  wyjaśnienie, czym jest nadtytuł i podtytuł. A może sam tytuł mógłby wystarczyć?

Oczywiście – istnieją takie teksty, w których sam tytuł wystarcza. Ta zasada dotyczy przede wszystkim krótkich materiałów o charakterze informacyjnych, notatkach, notkach, ogłoszeniach. krótkich tekstach, notkach, rzeczywiście wystarcza sam tytuł.

Nadtytuły i podtytuły  używane są i stosowne w dłuższych tekstach. Są bardzo potrzebne, dlatego że umożliwiają czytelnikowi zdobycie wielu informacji o zawartości artykułu, zanim jeszcze rozpocznie jego lekturę. Najlepiej więc, gdy dłuższy artykuł (od mniej więcej 3500 znaków) zawiera tytuł oraz nadtytuł lub
podtytuł.

Tytuł sformułowany zwrotem zaczerpniętym z potocznego języka może intrygować czytelnika, ale nie dostarcza o tekście niezbędnych informacji, nie anonsuje, o czym jest tekst. W tej sytuacji nadtytuł lub podtytuł uzupełnia przekaz i daje czytelnikowi pewność, że rozpoczyna lekturę tekstu w magazynie custom publishing, który faktycznie go interesuje.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza