wtorek, 17 kwietnia 2018

Interlinia nieobojętna

Ustawienia interlinii są bardzo ważne dla czytelności tekstu. Pochylmy się nad nimi przez chwilę.

W graficznych programach do składu magazynów custom publishing i innych wydawnictw interlinia jest często ustawiana automatycznie, w zależności od wielkości fontu. Jednak nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. Są sytuacje, w których lepiej ustawić ją ręcznie. Dlaczego?

Dobra interlinia to taki odstęp międzywierszowy, który nie utrudnia czytania następujących po sobie wierszy. Dobra interlinia nie pozwala, by końcówki liter z jednego wiersza, łączyły się z górnymi częściami liter w następnym wierszu. Ma także taką zaletę, że szpalty tekstu tworzą wówczas jedną bryłę.

Co tu dużo kryć, ustawienie odpowiedniej interlinii wymaga dużego wyczucia. A ono jest efektem wieloletniego doświadczenia agencji custom publishing w pracy typograficznej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz